KESTÄVÄ KEHITYS 

Kestävän kehityksen sanoitukset

Kestävä kehitys tarkoittaa yritystoiminnassa sitä, että toimimme ja kehitämme tuotteita, 
palveluja ja yrityksiämme noudattaen ylisukupolvien ajattelua.
Pystymme merkittävästi vaikuttamaan maapallon tulevaisuuteen oman toimintamme kautta
ja samalla myös parantamaan omia olosuhteitamme yrittäjinä. Luonnon kestokyky on jo nyt
rajallinen, käytämme energiaa ja materiaaleja tuhlailevasti, koettelemme luonnon uusiutumis-
ja kantokyvyn rajoja. Innovatiivisuus, uuden oppiminen ja keksiminen, olemassa olevien
toimintamallien parantaminen ja tehostaminen sekä ympäristötietoisuuden lisääminen
ovat toimia, joihin me yrittäjät voimme pyrkiä löytämään keinoja ja työkaluja.
Toiminnassamme meidän tulee siis löytää tasapaino talouden, ympäristön ja ihmisten kesken.
Yritykset ja yrittäjät ovat tässä asiassa paalupaikalla, suuria vaikuttajia ja suunnan näyttäjiä.

Pystymme auttamaan yrityksiä monissa kestävän kehityksen haasteissa, kuten esimerkiksi
- inhimillisen pääoman ylläpitämisessä, kehittämisessä ja lisäämisessä esimerkiksi osaamista
 lisäämällä, kehittämistyökalujen ja teollisoikeuksien tuntemusta lisäämällä
- fyysisen pääomaan tehostamisessa esimerkiksi tuotantokoneiden ja -prosessien parantamisessa
- sosiaalisen pääoman lisäämisessä esimerkiksi verkostojen kehittämisessä, työntekijöiden kouluttamisessa ja valmentamisessa
- luontopääoman säästämisessä esimerkiksi varastojen tehostamisessa, kierrätettävyyden ideoinnissa ja energian säästötalkoissa.

Kestävä kehitys on haaste, jonka saavuttamiseksi vaaditaan ekologista, taloudellista, sosiaalista ja kulttuurillista kestävyyttä. Yrittäjinä meidän toimintamme tulee taata hyvinvointia tämän hetken yrityksille, mutta turvata myös tulevaisuus uusille yrittäjille. Olemme valmiita talkoisiin, jonka tavoitteena on tehdä teidän yrityksistänne kestävän kehityksen lippulaivoja ja samalla purjehtia menestyksekkäästi tämän hetken vaativissa talousaallokoissa.

Kutsu meidät tekemään yrityksellesi kestävän kehityksen ohjelma, joka pohjautuu yrityksessäsi tehtävään kestävän kehityksen kartoitukseen ja nykytila-analyysiin. "Keke"-ohjelman avulla saatte yritykseenne säästöjä esimerkiksi energia- ja henkiöstökustannuksissa sekä imagohyötyjä esimerkiksi markkinoinnissa ja kilpailutilanteissa.

Kutsu meidät tekemään yritykseesi toimintajärjestelmän kehityssuunnitelma ja toteuttamaan kanssanne suunnitelman mukaisesti ympäristö-, laatu- ja turvallisuusjohtamisen kehitysprojekti. 
(c)2017, All Rights Reserved
Osumalaskuri: 58390
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
Evästeiden tiedot
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
OK, ymmärrän